Privacybeleid

Privacybeleid
Privacybeleid2019-04-24T13:51:22+02:00

Privacybeleid Logirix versie 20181105 In

dit beleid wordt uitgelegd op welke manier Sippy (de app) verzamelt persoonlijke gegevens, zowel online als offline, en hoe we deze gegevens gebruiken. De app is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid van Logirix BV.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door. U weet dan of u toestemming wilt geven voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Logirix BV. Logirix BV verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en kan uw persoonlijke gegevens niet verwerken zonder uw toestemming.

Over het algemeen verzamelen wij uw persoonlijke gegevens wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wanneer u een account aanmaakt, wanneer u ons een e-mail stuurt en wanneer u gebruik maakt van onze website, onze apps en onze sociale media.

Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere gebruikers betere service, marketing en ondersteuning te kunnen bieden (door onder andere uw gegevens te analyseren voor een meer gepersonaliseerde gebruikerservaring). Bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt, downloadt of gebruikt een van onze apps of wanneer u op enige manier contact met ons opneemt, kunnen we uw toestemming vragen om uw gegevens voor specifieke doeleinden te gebruiken. Uw keuzes voor het gebruik van persoonlijke gegevens worden hier beschreven.

In het geval u persoonlijke gegevens verstrekt via Sippy zullen wij deze gegevens bewaren om uw bestelling te kunnen verwerken en om u van tijd tot tijd nieuwsbrieven te sturen.

Dit zijn de doelen van de gegevensverzameling.

Logirix BV is een verantwoordelijke (dit betekent een organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot alle gegevens die Logirix BV over u verzamelt en ontvangt wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Logirix BV is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die van kracht werd op 25 mei 2018.

1. Cookies

Net als op een normale computer kunt u ook worden doorgegeven aan een website die cookies gebruikt of worden doorgegeven via uw app. Raadpleeg in dat geval het privacybeleid van de betreffende website. Op uw telefoon kunt u aangeven dat u geen cookies accepteert.

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

a. Rechtstreeks van jou.

Als u zich bijvoorbeeld abonneert op een nieuwsbrief of actie, wanneer u een account aanmaakt, een app downloadt, een reactie indient via Logirix BV, ons een vraag stelt, ons een e-mail stuurt ofcontactmet opneemtLogirix BV op enige manier.

b. Door het gebruik van onze website en apps.

U kunt onze websites en onze apps bekijken en gebruiken met een computer, een telefoon, een tablet of een ander apparaat. Op onze websites en onze apps gebruiken we trackingtools zoals browsercookies en webbakens om gegevens over uw gebruik te verzamelen.

c. Van derden.

Als u bijvoorbeeld kiest voor een geïntegreerde sociale media-functie op onze websites of onze apps, zal deze sociale mediasite ons specifieke gegevens over u verschaffen, zoals uw naam en uw e-mailadres. Uw activiteiten op onze sites en apps kunnen op sociale mediaplatforms worden geplaatst.

2. De gegevens over u die we kunnen opslaan

Voor de doeleinden zoals beschreven in dit beleid, gebruiken we de volgende gegevens:

a. Uw contact- en accountgegevens.

We bewaren de contactgegevens die u hebt verstrekt (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land van verblijf, voorkeurstaal) wanneer u een Logirix BV-aanmaakt account, een ticket koopt en / of deelneemt aan onze wedstrijden of acties.

b. Uw betalings- en factuurgegevens.

Om uw bestelling te verwerken, bewaren wij de door u verstrekte betalings- en factuurgegevens, zoals uw creditcardnummer en uw postcode.

c. Gegevens die u online hebt verstrekt.

We slaan bijvoorbeeld gegevens op die u, via onze app, hebt geplaatst op een externe sociale mediasite waartoe wij toegang hebben (zoals beoordelingen of vragenlijsten die door u zijn geplaatst of ingevuld). Bij online plaatsen van gegevens zijn de rechten van anderen mogelijk niet inbreuk gemaakt (dit omvat het recht op privacy) en u moet volledig op de hoogte zijn van het feit dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, het kunnen labelen en / of het op onverwachte (en zelfs onwettige) manieren opnieuw kunnen publiceren.

U begrijpt dat wij en andere partijen uw publiekelijk geplaatste online gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Dit omvat de gegevens die u via de Sippy-app hebt geplaatst of via de sociale media-functies. Bij gebruik van de app kan Logirix BV echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het verdere gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden, voor het geval u een bestelling plaatst of als u uw persoonlijke gegevens anderszins rechtstreeks met dergelijke derden deelt.

3. Gegevens over uw voorkeuren

We kunnen ook gegevens opslaan over uw interesses en demografische gegevens, die we kunnen afleiden van uw interacties met ons, om u betere service te bieden of om u meer gedetailleerde informatie te verstrekken. Als je bijvoorbeeld een kaartje koopt voor een specifiek concert en veel mensen die naar dat concert zijn geweest ook kaartjes hebben gekocht voor een ander concert, kunnen we informatie over dat concert sturen.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we gegevens verzamelen over de browser die u gebruikt en over uw IP-adres. (Dit is het nummer waarmee specifieke netwerkapparaten op het internet worden geïdentificeerd en die uw apparaat nodig heeft om met websites te communiceren) We kunnen volgen wat u wel en niet hebt gedaan in onze app en welke pagina’s u bezoekt wanneer u weggaat onze app.

4. We kunnen uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken.

een. Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning.

We kunnen uw gegevens gebruiken om uw registratie voor een evenement te bevestigen. Wanneer u ons gegevens verstrekt over vrienden die om informatie vragen, zullen wij deze gegevens gebruiken om de diensten aan te bieden die u van ons vraagt. Vraag eerst toestemming van deze vrienden voordat u hun gegevens met ons deelt. Wij geven de voorkeur aan vrienden of kennissen contact is direct.

b. Om u berichten te sturen over uw transactie of over evenementen die u bezocht.

We kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of uw aankoop of we kunnen u vragen om een ​​recensie te schrijven over een evenement dat u hebt bezocht. Daarnaast kunnen we u een eenmalige e-mail sturen om u te herinneren aan een evenement dat u mogelijk interesseert op basis van tickets die u al hebt gekocht of evenementen die u al hebt bezocht.

c. Om trends en interesses te signaleren.

We gebruiken uw gegevens om uw voorkeuren te kennen, zodat we ons aanbod aan u kunnen verbeteren en uw ervaring met ons specifieker en persoonlijker kunnen maken.

d. De controle en verbetering van onze producten, diensten en websites.

We analyseren uw gegevens om ons inzicht in u en onze relatiesdatabase in het algemeen te verbeteren. We doen dit om betere beslissingen te kunnen nemen over onze diensten, onze marketing, onze producten en onze inhoud. Dit is gebaseerd op een verbeterd beeld van hoe onze klanten onze huidige services gebruiken en om hun ervaring meer met ons te personaliseren.

e. Indien u zich op een nieuwsbrief

hebt geabonneerd voor het geval u zich via de Sippy op een nieuwsbrief hebt geabonneerd app, we mogen u nieuwsbrieven sturen.

5. U heeft specifieke keuzes over hoe wij uw gegevens gebruiken.

Wanneer u een account aanmaakt of onze apps downloadt en gebruikt, kunnen we ook uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens op een later moment voor specifieke doeleinden te verzamelen, verwerken of gebruiken. Als u zich wilt afmelden van de toestemming die u ons hebt gegeven voor het specifieke gebruik van uw persoonlijke gegevens of als u uw gegevens wilt zien of wijzigen, kunt u ons schrijven of uw voorkeuren opgeven via het e-mailadres info @ sippy .io  

U kunt zich niet alleen schriftelijk afmelden, maar ook op de volgende manieren:  

a. U kunt ervoor kiezen om commerciële berichten te ontvangen.

Als u geen e-mails, sms-berichten of push-berichten van de app meer wilt ontvangen voor promotionele doeleinden, volgt u de instructies in een ontvangen commercieel bericht of e-mail naar info@sippy.io. Zelfs als u zich hebt afgemeld voor de ontvangst van commerciële berichten, blijven we u transactiemeldingen sturen. Op deze manier kunnen we nog steeds contact met u opnemen over uw bestellingen.

b. U kunt zich afmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrieven. Om onze nieuwsbrieven

niet langer te ontvangen, wijzigt u uw accountinstellingen of volgt u de instructies in elke nieuwsbrief. Of stuur een e-mail naar info@sippy.io.  

c. U kunt ons vragen om inzicht te geven in de gegevens over u die we hebben opgeslagen.

Via info@sippy.io  u kunt ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens te wijzigen of volledig te wissen.

6. We kunnen uw gegevens delen met de volgende derden:

a. Binnen Logirix BV kunnen wij

binnen Logirix BV uw gegevens delen met alle betrokkenen bij onze organisatie en voor alle doeleinden die in dit beleid worden genoemd, maar niet voor andere doeleinden, tenzij u expliciet toestemming verleent.

b. Derden

We zullen uw gegevens alleen met derden delen anders dan genoemd onder a., Tenzij u expliciet uw toestemming hebt verleend. Op deze manier kunnen deze partijen het gedrag van hun bezoekers beter analyseren en kunnen zij hun bezoekers betere service en ondersteuning bieden.

Als ze uw gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze privacy, moet u worden gevraagd om expliciet uw toestemming te verlenen. Controleer het privacybeleid van de betreffende derde partij voor het geval u daar een bestelling plaatst.

c. Derden die de goederen en diensten leveren die u hebt gekocht.

Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met derden die de goederen en diensten leveren die u via onze website hebt gekocht, zodat deze uw bestelling kunnen verwerken en verzenden (onder meer door contact met u op te nemen).

d. Wanneer wij denken dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wetgeving of om onszelf of derden te beschermen.

Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere instantie of organisatie die daartoe bevoegd is, gegevens delen om onze rechten of die van derden te beschermen of te handhaven voor het opsporen of voorkomen van fraude (inclusief creditcard fraude of fraude waarvan wij denken dat deze heeft plaatsgevonden tijdens een loterij of een actie tijdens een evenement) of van andere criminele handelingen.

We maken gebruik van standaard veiligheidsmaatregelen. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De standaard veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, zijn afhankelijk van de aard van de verzamelde gegevens. Houd er rekening mee dat internet en apps niet 100% veilig zijn.

We kunnen niet beloven dat het gebruik van onze sites volledig veilig is. Wij adviseren u om voorzichtig te zijn met het gebruik van internet. Dit omvat het niet delen van uw wachtwoorden.

Als u vragen of klachten heeft of als u een kopie wilt ontvangen van de gegevens die we over u hebben bewaard, neem dan contact met ons op via info@sippy.io.

Mocht u vragen of klachten hebben over dit privacybeleid of over uw privacy? of als u een kopie wilt ontvangen van de gegevens die we over u hebben opgeslagen, neem dan contact met ons op via info@sippy.io.

Om de door u verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of aan te passen of om de door u verleende toestemming in te trekken, kunt u contact opnemen met info@sippy.io

Alle verzoeken om informatie die naar, info@sippy.io gestuurd wordt moeten vergezeld zijn van een geldige identificatie van de verzoekende partij, waarbij de verantwoordelijke gegevensbeheerder de identiteit van de verzoekende partij mag verifiëren om de privacy van de betrokken partijen te beschermen in geval van niet-geïdentificeerde verzoeken.

Cookiebeleid Logirix BV

Via onze app worden alleen statistische cookies geplaatst. Het betreft de app Sippy. In de app Logirix BV worden geen cookies gebruikt die persoonsgegevens verwerken. In de onderstaande tekst leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen en waarom ze het doen.

Wat doen cookies?

Cookies zijn kleine (tekst) bestanden die een webpagina-server op uw computer, tablet of ander elektronisch apparaat (hierna “computer”) plaatst wanneer u een webpagina bezoekt. Omdat de cookie op uw computer staat herkent de webpagina-server uw computer. Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden. Cookies worden voornamelijk op websites geplaatst.

In het geval dat u, via de Sippy-terechtkomt app,op een website ‘buiten’ de app, kan een dergelijke website cookies gebruiken. Deze geplaatste cookies vallen buiten de verantwoordelijkheid van Logirix BV. Controleer het van toepassing zijnde cookiebeleid van de betreffende website.

Vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst, hebben cookies een specifieke geldigheidsperiode.

Nadat deze periode is afgelopen, wordt de cookie uit uw browser verwijderd. Voor sommige cookies is de duur van uw browserbezoek ook de geldigheidsperiode, maar er is ook een cookie met een langere geldigheidsperiode. Deze cookies kunnen worden uitgelezen tijdens een volgend bezoek aan onze website.

Weigering en verwijdering van cookies

U kunt de instellingen van uw browser of smartphone zodanig aanpassen dat cookies niet worden opgeslagen, u kunt elke cookie toestaan ​​of weigeren en u kunt alle cookies laten verwijderen bij het sluiten van uw browser.

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Als u geen cookies meer wilt ontvangen, moet u de instellingen wijzigen op alle computers die u gebruikt.

Houd er rekening mee dat het weigeren of verwijderen van cookies ook van invloed is op de strikt noodzakelijke cookies. Dit beperkt echter niet het gebruik van de website.

U kunt cookies verwijderen of ze op elk moment laten plaatsen (en toch intrekken of toestemming geven) Als u de toestemming hebt geweigerd om cookies te plaatsen en u de cookies verwijdert die dat hebben geregistreerd, wordt u opnieuw om toestemming gevraagd wanneer u onze site bezoekt website.

De meeste browsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies worden geaccepteerd, niet (meer) worden geaccepteerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. De instructies om uw browserinstellingen te wijzigen en cookies te verwijderen zijn te vinden in de instructies en / of onder de ‘Help’-functie (in de werkbalk) van de meeste browsers.

Uw rechten

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen het gebruik van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden en / of tegen de (verdere) ontvangst van (specifieke) marketinginformatie door een beëindigingsverzoek te sturen naar: info@sippy.io.

U hebt het recht om Logirix BV te verzoeken u toegang te verlenen tot uw persoonlijke gegevens – verwerkt door Logirix BV als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – en / of (indien van toepassing) correct, aan te vullen, te verwijderen of te blokkeren. Een verzoek om toegang en / of correctie moet verzonden worden naar: info@sippy.io

Alle verzoeken om informatie verzonden naar info@sippy.io moeten vergezeld zijn van een geldige identificatie van de verzoekende partij, waarbij de verantwoordelijke gegevensbeheerder toegestaan ​​om de identiteit van de verzoekende partij te verifiëren om de privacy van de betrokken partijen te beschermen in geval van niet-geïdentificeerde verzoeken.