Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden2019-04-24T13:50:37+02:00

Gebruiksvoorwaarden Sippy

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van Logirix B.V., gevestigd aan de Verlengde Oosterweg 29, 9725 BA te Groningen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62803859 (Logirix B.V.).

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Sippy-applicatie (de App) en de Sippy website (de Website). Lees daarom voordat je gebruik maakt van Sippy aandachtig de onderstaande punten door. Als je het hier niet mee eens bent, gebruik Sippy dan niet. Zorg ervoor dat je deze gebruiksvoorwaarden goed begrijpt voordat je jezelf registreert als gebruiker. Naast deze gebruiksvoorwaarden is ook de Privacy Statement van toepassing. Door Sippy te gebruiken, ga je automatisch akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en de Privacy Statement.

Als je vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, stuur ons dan een email naar info@sippy.io

Versie: April 2019

Wat is Sippy?

Sippy biedt middels haar iOS en Android applicatie gebruikers de mogelijkheid om in hun eigen buurt contacten te leggen op basis van gemeenschappelijke interesses en deel te nemen aan activiteiten.

Gebruik door jongeren onder de 16 jaar is dan ook niet toegestaan.

Registreren

Als je gebruik wilt maken van Sippy dan zijn er drie mogelijkheden:

1. Aanmelden met alleen een naam. Dit is de meest laagdrempelige manier om mee te doen, maar hiermee zijn mogelijk niet alle functies van Sippy te gebruiken.

2. Je registreren met e-mailadres en wachtwoord.

3. Met je persoonlijke Facebook account. Door dit te doen, autoriseer je Sippy om je Facebook account gegevens te gebruiken om een account aan te maken. De autorisatie bevat toegang tot je Facebook profiel en andere benodigde informatie.

Bij gebruik van de App ga je akkoord met het invoeren van de juiste en zo compleet mogelijke informatie tijdens het aanmaken van je account en tijdens het gebruik van de App.

Bij gebruik van de App ga je akkoord met het opslaan van persoonlijke gegevens zoals beschreven in het Privacy Beleid. We beheren en bewerken je persoonlijke gegevens in lijn met ons privacy statement.

Je maakt zelf een persoonlijk wachtwoord aan om toegang te krijgen tot je account. Je bent zelf verantwoordelijk voor de privacy van je wachtwoord. Houd je accountgegevens en wachtwoord altijd voor jezelf. Geef aan niemand je inloggegevens. Als iemand anders inlogt met je account of onder jouw profiel, zijn wij hier niet verantwoordelijk voor. Als je denkt dat iemand anders toegang heeft tot je account, zend ons dan direct een mail naar info@sippy.io en verander je wachtwoord direct. In het geval dat een andere gebruiker je rapporteert omdat je jezelf voordoet als iemand anders, wordt je profiel geblokkeerd.

Je bent zelf verantwoordelijk voor alles wat je doet in de App. Door gebruik te maken van Sippy ga je akkoord met de volledig eigen verantwoordelijkheid van wat je doet in de App. Als je deze regels overtreedt, hebben wij het recht om jouw gegevens door te geven aan relevantie instanties.

Gedragsregels

Sippy draait om leggen doen van activiteiten dus gedraag je op de juiste manier. Om Sippy te gebruiken zijn er een aantal belangrijke regels. Gebruik Sippy waar het voor bedoeld is en overtreed deze regels dus niet. Doe je dit toch, dan zijn wij genoodzaakt je profiel te blokkeren of te verwijderen zonder enig overleg. Houdt Sippy leuk en volg de volgende regels:

Geen naakt of erotisch getinte foto’s gebruiken in de App.

Geen beledigende of onfatsoenlijke berichten. Wees vooral aardig tegen elkaar.

Wees beleefd. Vraag niemand voor activiteiten (bijvoorbeeld erotische) anders dan waar Sippy voor bedoeld is.

Racistische uitlatingen worden niet getolereerd op Sippy.

Plaats geen beledigende of ongepaste activiteiten of momenten in de App.

Geen spam of promoties op Sippy. Zonder toestemming wordt elke vorm van promotie of reclame direct geblokkeerd en verwijderd.

Geen virussen. Val ons hier niet mee lastig.

Gedraag je vooral normaal: denk goed na over wat je vertelt en gebruik je gezonde verstand.

Het is verboden gegevens van andere gebruikers door te sturen aan derden of te gebruiken ten nadele van andere gebruikers.

Vertel de waarheid. Wij nemen dit erg serieus. Als je onjuiste informatie gebruikt, bijvoorbeeld over je profiel of in informatie die je met anderen deelt, zullen we je profiel blokkeren of verwijderen.

Doe niks illegaals in de App en daarbuiten met andere gebruikers.

Deel nooit persoonlijke informatie. We gaan er vanuit dat je dit niet doet, maar voor de zekerheid herinneren we je hieraan. Deel nooit bankgegevens, wachtwoorden en andere vertrouwelijke informatie. Wees ook terughoudend met het delen van je adres en telefoonnummer.

Wees bewust van het feit dat informatie wordt gedeeld. Je moet je realiseren dat alles wat je upload in Sippy in het publieke domein te zien is. Denk dus goed na wat voor informatie je deelt, bijvoorbeeld bij het invullen van het profiel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat je deelt maar als het een van de genoemde voorwaarden schendt, zullen we je profiel blokkeren.

Wij zijn niet verplicht om te controleren hoe mensen Sippy gebruiken. Echter zullen we op de best mogelijke manier in de gaten houden wat er gebeurt in de App.

Als iemand zich onbehoorlijk gedraagt of een van deze regels overtreed, rapporteer deze persoon dan met de ‘rapporteer’ knop bij het profiel. Het is belangrijk dat je dit ook daadwerkelijk doet om Sippy zo leuk mogelijk te houden. Als je ongewenst gedrag niet rapporteert zijn wij niet in staat stappen te ondernemen.

Eigendom

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met gebruik tot de inhoud en gebruik van Sippy, de App en de Website, behoren toe aan Logirix. B.V.. Dus dat betekent het logo, de ontwerpen, de inhoud, de recensies, etcetera. Dit is allemaal van ons. Als je dit op enigerlei wijze gebruikt in  uitlatingen naar anderen, publiceert of anderszins bewerkt zonder onze toestemming, schend je onze eigendomsrechten en klagen we je hoogstwaarschijnlijk aan. Deze eigendomsrechten schendt je ook als je content van andere gebruikers inzet voor andere doeleinden. Doe dit dus vooral niet.

Je stemt ermee in dat Sippy niet verantwoordelijk is voor de inhoud die in de App wordt geplaatst en dat niet mag worden verondersteld dat Sippy dergelijke inhoud goedkeurt of aanbeveelt. De gebruiker vrijwaart Sippy ten aanzien van alle schade als gevolg van een inbreuk in het kader van intellectuele eigendomsrechten van derden, inclusief auteurs- en portretrechten. Sippy is ten allen tijde gerechtigd inhoud te verwijderen indien nodig wordt geacht. Ben je het niet eens met enige inhoud in de App, neem dan contact met ons op.

Updates

Wij kunnen je niet beloven dat Sippy altijd goed werkt. Zo nu en dan moeten we dingen veranderen, updates doorvoeren of de server opnieuw opstarten, waardoor we niet kunnen garanderen dat Sippy altijd beschikbaar is. Wel doen we ons uiterste best om ervoor te zorgen dat Sippy zo goed mogelijk werkt.

Wanneer Sippy een update doorvoert, kan deze update voorwaarden stellen die afwijken van hetgeen is bepaald in deze gebruiksvoorwaarden. We stellen je vooraf in de gelegenheid om de update te weigeren. Door installatie van een update, ga je akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan ook deel uitmaken van deze gebruiksvoorwaarden.

Beëindiging gebruik Sippy

Sippy heeft het recht  om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de App te ontzeggen door de toegang te beëindigen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te blokkeren of te ontzeggen.

Als je bent geblokkeerd en verwijderd uit de App, is gebruik van de App niet langer toegestaan. Registraties onder een andere naam zullen direct weer worden geblokkeerd.

Mocht je zelf je Sippy-profiel verwijderen, dan bewaren we je gegevens voor maximaal 6 weken nadat je een verzoek hebt ingediend om je account te verwijderen of dat wij je account hebben geblokkeerd.

Aansprakelijkheid

Hoewel wij zorgvuldig zijn met het samenstellen van de inhoud van de App en de Website, bieden wij geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de gegevens of informatie beschikbaar via de App en de Website.

Sippy is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of verliezen als gevolg van het gebruik van de App en de Website inclusief schade veroorzaakt door virussen en malware. Sippy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data en gegevens. Hieronder vallen ook door gebruikers geplaatste foto’s, teksten en ander materiaal. De gebruiker vrijwaart Sippy voor iedere aanspraak van derde partijen en personen voortvloeiende uit het gebruik van de App.

Je moet je realiseren dat wanneer je gebruik maakt van de App, dat de App constant op je telefoon staat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig effect van de App op je telefoon. Wanneer je het accepteert om push-berichten te ontvangen, zijn wij niet verantwoordelijk voor enige kosten die dit met zich mee brengt via je provider.

Overige zaken

Wij zijn op ieder moment gerechtigd om wijzigingen door te voeren in deze gebruiksvoorwaarden. Controleer dus regelmatig deze gebruiksvoorwaarden om op de hoogte te blijven van veranderingen. Als je het niet eens bent met een wijziging, stop dan met het gebruik van Sippy. Aarzel niet om ons een email te sturen waarom je het niet eens bent met onze gebruiksvoorwaarden, zodat wij nogmaals kunnen controleren of het de juiste voorwaarden zijn. Als je Sippy blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden en ze zal blijven volgen.

Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden niet geldig mocht blijken te zijn, dan blijven de overige voorwaarden gewoon van toepassing.

Voor het goed functioneren van Sippy maken wij gebruik van de diensten van Google en Facebook. Google en Facebook kunnen voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken. Sippy is niet aansprakelijk voor enige problemen die voortkomen uit de gebruikte diensten van deze partijen.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.